Phương Chính (nhà Minh)

võ tướng nhà Minh

Phương Chính (chữ Hán: 方政; ?-1439) là một võ tướng nhà Minh. Ông là một trong những tướng lĩnh cao cấp của nhà Minh tham gia viễn chinh Đại Việt, tiêu diệt nhà Hậu Trần, nhưng về sau bị nghĩa quân Lam Sơn đánh bại, phải đầu hàng và rút về nước.

Phương Chính
方政
Thụy hiệuTrung Nghị
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
không rõ
Nơi sinh
An Huy
Mất
Thụy hiệu
Trung Nghị
Ngày mất
1439
Giới tínhnam
Nghề nghiệpquân nhân
Quốc tịchnhà Minh

Phương Chính là người huyện Toàn Tiêu, phủ Trừ Châu, Nam Trực Lệ (nay là Toàn Tiêu, An Huy). Thời thanh niên, được tập tế Dương vệ Thiên hộ. Nhờ có công trong Chiến dịch Tĩnh Nan, được thăng chức Đô chỉ huy Thiêm sự.

Năm 1408, Phương Chính theo Trương Phụ, Mộc Thạnh, viễn chinh Đại Việt, tiêu diệt nhà Hậu Trần, được thăng chức Đô chỉ huy sứ.[1]

Năm 1439, Phương Chính được thăng Hữu đô đốc, theo Mộc Thạnh trấn áp loạn Mạnh Mẫu (Lộc Xuyên). Năm sau bị tử trận, được triều đình truy thụy là Trung Nghị (忠毅).[2]

Chú thích sửa

  1. ^ Minh sử: quyển 321, liệt truyện 209 đệ, ngoại quốc nhị: An Nam
  2. ^ 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引,142:方政 ,全椒人。襲濟陽衞千戶,以靖難功屢遷都指揮僉事,永樂中從張輔平交趾,進都指揮使。正統三年陞右都督,助沐晟征麓川,次年戰死。政廉勇善戰,號良將,賊平,謚忠毅。

Tham khảo sửa