Phương diện quân Tây Bắc (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phương diện quân Tây Bắc là phiên hiệu của một số tổ chức biên chế quân sự của Nga, Ukraina và cả Hồng quân Liên Xô. Tùy theo giai đoạn lịch sử, có thể dùng để chỉ: