Phước Long (huyện cũ)

huyện cũ Bình Phước

Phước Long là một huyện cũ thuộc tỉnh Bình Phước, Việt Nam và tồn tại từ năm 1977 đến 2009.

Địa lýSửa đổi

Huyện Phước Long nằm ở phía đông bắc tỉnh Bình Phước, có vị trí địa lý:

Diện tích và dân sốSửa đổi

  • Diện tích: 1.854,9687 km², là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Bình Phước khi đó.
  • Dân số: 185.248 người (năm 2008).

Lịch sửSửa đổi

Huyện Phước Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 huyện Bù Đốp, Phước BìnhBù Đăng theo Quyết định số 55-CP ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ. Lúc ấy huyện Phước Long thuộc tỉnh Sông Bé.

Khi hợp nhất, huyện Phước Long có 19 xã: Bù Nho, Bù Tam, Đa Kia, Đắk Nhau, Đắk Ơ, Đoàn Kết, Đồng Nai, Đức Hạnh, Hưng Phước, Minh Hưng, Nghĩa Trung, Phước Bình, Phước Tín, Sơn Giang, Tân Hòa, Tân Tiến, Thiện Hưng, Thọ Sơn, Thống Nhất.

Ngày 9 tháng 2 năm 1978, tách 5 xã: Thiện Hưng, Hưng Phước, Tân Hòa, Tân Tiến, Bù Tam để tái lập huyện Lộc Ninh. Huyện còn lại 14 xã: Bù Nho, Đa Kia, Đắk Nhau, Đắk Ơ, Đoàn Kết, Đồng Nai, Đức Hạnh, Minh Hưng, Nghĩa Trung, Phước Bình, Phước Tín, Sơn Giang, Thọ Sơn, Thống Nhất.

Ngày 19 tháng 9 năm 1980, chia xã Đa Kia thành hai xã lấy tên là xã Đa Kia và xã Bình Thắng; chia xã Bù Nho thành hai xã lấy tên là xã Bù Nho và xã Long Hưng.

Ngày 29 tháng 12 năm 1981, chuyển xã Đồng Nai về huyện Đạ Huoai của tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Ngày 19 tháng 4 năm 1986, thành lập xã Đồng Nai trên cơ sở 8.500 hécta diện tích tự nhiên của xã Thọ Sơn và 3.000 hécta diện tích tự nhiên của xã Đoàn Kết.

Ngày 4 tháng 7 năm 1988, chuyển xã Phú Riềng thuộc huyện Đồng Phú về huyện Phước Long quản lý; tách 7 xã: Đắk Nhau, Đồng Nai, Minh Hưng, Nghĩa Trung, Đoàn Kết, Thống Nhất, Thọ Sơn để tái lập huyện Bù Đăng. Huyện còn lại 10 xã: Bình Thắng, Bù Nho, Đa Kia, Đắk Ơ, Đức Hạnh, Long Hưng, Phú Riềng, Phước Bình, Phước Tín, Sơn Giang.

Năm 1990, chia xã Long Hưng thành hai xã lấy tên là xã Long Hưng và xã Long Hà.

Ngày 29 tháng 8 năm 1994, chia xã Sơn Giang thành xã Sơn Giang và thị trấn Thác Mơ; chia xã Phước Bình thành thị trấn Phước Bình và xã Bình Phước; chia xã Long Hà thành hai xã lấy tên là xã Long Hà và xã Long Tân.

Từ ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước mới được tái lập.

Ngày 26 tháng 12 năm 1997, thành lập xã Bù Gia Mập trên cơ sở 23.276 ha diện tích tự nhiên và 4.001 nhân khẩu của xã Đắk Ơ.

Ngày 18 tháng 3 năm 1998, thành lập xã Phú Trung trên cơ sở 5.000 ha diện tích tự nhiên và 4.170 nhân khẩu của xã Phú Riềng; thành lập xã Long Bình thuộc huyện Phước Long trên cơ sở 4.100 ha diện tích tự nhiên và 2.129 nhân khẩu của xã Bình Thắng; 2.250 ha diện tích tự nhiên và 2.782 nhân khẩu của xã Long Hưng.

Ngày 5 tháng 4 năm 2002, thành lập xã Phú Nghĩa trên cơ sở 14.501 ha diện tích tự nhiên và 7.455 nhân khẩu của xã Đức Hạnh.

Ngày 28 tháng 3 năm 2007, chia xã Bình Phước thành 2 xã: Bình Sơn và Bình Tân; thành lập xã Phú Văn trên cơ sở điều chỉnh 8.830 ha diện tích tự nhiên và 6.904 nhân khẩu của xã Đức Hạnh.

Ngày 1 tháng 3 năm 2008, thành lập xã Phước Minh trên cơ sở điều chỉnh 6.532,71 ha diện tích tự nhiên và 7.430 nhân khẩu của xã Đa Kia.

Từ đó, huyện Phước Long có 2 thị trấn: Thác Mơ, Phước Bình và 19 xã: Bình Sơn, Bình Tân, Bình Thắng, Bù Gia Mập, Bù Nho, Đa Kia, Đắk Ơ, Đức Hạnh, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Long Tân, Phú Nghĩa, Phú Riềng, Phú Trung, Phú Văn, Phước Minh, Phước Tín, Sơn Giang.

Ngày 11 tháng 8 năm 2009, huyện Phước Long giải thể để thành lập thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập.

Ngày 11 tháng 5 năm 2015, huyện Bù Gia Mập lại được chia thành hai huyện Bù Gia Mập và Phú Riềng.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi