Phước Vân là một huyện cũ của tỉnh Nghĩa Bình, Việt Nam, tồn tại từ cuối năm 1975 đến năm 1981. Cuối năm 1975, huyện Vân Canh và huyện Tuy Phước hợp nhất thành huyện Phước Vân.

Địa lý

sửa

Huyện Phước Vân có vị trí địa lý:

Hành chính

sửa

Huyện Phước Vân có 16 xã: Canh Hiệp, Canh Hòa, Canh Liên, Canh Thuận, Phước An, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Long, Phước Nghĩa, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Thuận.

Lịch sử

sửa

Ngày 24 tháng 8 năm 1981, huyện Phước Vân được tách thành 2 huyện Tuy PhướcVân Canh:

  • Huyện Tuy Phước có 12 xã: Phước An, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Long, Phước Nghĩa, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Thuận.
  • Huyện Vân Canh có 4 xã: Canh Hiệp, Canh Hòa, Canh Liên, Canh Thuận.

Cũng trong năm này, huyện Nghĩa Minh được tách thành 2 huyện Nghĩa Hành và huyện Minh Long, thị xã Quảng Nghĩa được tách thành thị xã Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa, huyện Hoài Ân được tách thành 2 huyện là Hoài ÂnAn Lão, huyện Tây Sơn được tách thành 2 huyện là Tây SơnVĩnh Thạnh.

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa