Phường 10, Quận 11

phường thuộc Quận 11

Phường 10 là một phường thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phường 10

Phường
Hành chính
Thành phốHồ Chí Minh
Quận11
Địa lý
Dân số
Khác

Phường 10 là nơi đặt trụ sở của Ủy ban Nhân dânHội đồng Nhân dân Quận 11[1].

Cơ quan hành chínhSửa đổi

Phường 10 là nơi tập trung hầu hết các cơ quan hành chính của quận 11, bao gồm[2]:

 • Văn phòng Uỷ ban Nhân dân quận (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Nội vụ (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Tài chánh - Kế hoạch (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Thống kê 270 Bình Thới (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Quản lý đô thị (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Kinh tế (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Tư pháp (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Văn hóa và Thông tin (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Lao động, thương binh và xã hội (270 đường Bình Thới)
 • Phòng Y tế (270 đường Bình Thới)
 • Thanh tra quận (270 đường Bình Thới)
 • Đội Quản lý thị trường 11B (360 đường Hàn Hải Nguyên)

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Tổ chức hành chính các quận huyện--Hochiminhcity.gov.vn. Truy cập 19 tháng 7 năm 2009
 2. ^ Các địa chỉ cần biết--Hochiminhcity.gov.vn. Truy cập 19 tháng 7 năm 2009