Phường 12 (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Phường 12)

Phường 12 là tên gọi một số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam: