Phượng

trang định hướng Wikimedia

Phượng hay phụng trong tiếng Việt có thể là:

Xem thêm sửa

Chú thích sửa