Phượng (tiếng Trung: 鳳縣, Hán Việt: Phượng huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Bảo Kê (宝鸡市), tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có tên cổ là Phụng Châu. Huyện Phượng có diện tích 3187 km2, dân số năm 2002 là 100.000 người. Huyện Phượng được chia thành các đơn vị hành chính gồm 4 trấn: (Song Thạch Phố, Long Khẩu, Hà Khẩu, Hoàng Ngưu Phố), và 11 hương (Song Đầu Phố, Phượng Châu, Đường Tàng, Hồng Quang, Nham Loan, Bình Mộc, Bình Khảm, Nam Tinh, Tam Xóa, Ngõa Phòng Bá, Ôn Giang Tự). Huyện Phượng là một huyện miền núi, công nghiệp không phát triển. Huyện này có tuyến đường sắt Bảo Thànhquốc lộ 316 chạy qua. Huyện này có vườn rừng rậm quốc gia Thiên Đài Sơn, nơi bắt nguồn của Lăng Giang, nơi có đèo Đại Tản là những điểm tham quan du lịch.

Tham khảo

sửa