Phượng hoàng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phượng hoàng hay phụng hoàng trong tiếng Việt có thể là tên gọi của:

Ngoài ra Phượng Hoàng hay Phụng Hoàng có thể là tên riêng của:

Địa danh sửa

Niên hiệu sửa

Các tên khác sửa

Xem thêm sửa