Phạm

trang định hướng Wikimedia

Phạm có thể là:

Xem thêmSửa đổi

  • Phạn, biến âm của Phạm như trong Phạm ngữ (Phạn ngữ)...