Phạm Đình Trọng

trang định hướng Wikimedia

Phạm Đình Trọng có thể là một trong những nhân vật sau: