Phạm Địch Văn (tiếng Phạn: Gangarajavarman II) là vị vua cuối cùng của triều đại Lâm Ấp thứ 2.

Phạm Địch Văn
Gangarajavarman II
Vua Lâm Ấp
Vua Lâm Ấp
Tại vị? - 420
Tiền nhiệmMã Nặc Lạp Đát Bạt Ma
Kế nhiệmPhạm Dương Mại I
Thông tin chung
Sinh?
Mất420
Hậu duệPhạm Dương Mại I
Hoàng tộcLâm Ấp

Tiểu sử Sửa đổi

Phạm Địch Văn kế vị anh mình là Mã Nặc Lạp Đát Bạt Ma[1]. Dưới triều đại của ông, nước Lâm Ấp tiếp tục gặp khó khăn về vấn đề nội bộ. Sau cái chết của ông vào năm 420, Phạm Dương Mại I kế vị, chấm dứt triều đại thứ 2.

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ "Kings of Champa XI - Fan Diwen (420)". Geni.com. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.