Phạm Biên Cương (sinh năm 1960) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu An Giang.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 10/7/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi; Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Nơi làm việc: Văn phòng tỉnh ủy An Giang

Ngày vào đảng: 26/7/1985

Nơi ứng cử: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND cấp huyện (2004-2011)

Tham khảoSửa đổi