Phạm Mạnh Hùng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Phạm Mạnh Hùng)

Phạm Mạnh Hùng có thể là:

  1. Phạm Mạnh Hùng (chính trị gia) (sinh năm 1958), nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Thái Nguyên
  2. Phạm Mạnh Hùng (tướng quân đội), Chuẩn Đô đốc, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam