Phạm Minh Tấn (sinh năm 1963) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Đắc Lắk. Ông hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 9/5/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ngày vào đảng: 13/9/1989

Nơi ứng cử: Đắc Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi