Phạm Ngũ Lão (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phạm Ngũ Lão (1255–1320) là danh tướng thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Tên ông được đặt cho một số đơn vị hành chính tại Việt Nam như: