Phạm Thị Thu Hòa

Phạm Thị Thu Hòa (sinh 1954) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X (1997 - 2002). Bà thuộc đoàn đại biểu Thái Bình.[1]

Tên thường gọi: Phạm Thị Thu Hoà

Ngày sinh: 25/8/1954

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ: Cán bộ Nghiên cứu Trung tâm khảo nghiệm và khuyến nông, lâm, ngư, Phó Giám đốc Trung tâm khảo nghiệm và khuyến nông, lâm, ngư tỉnh Thái Bình

Nơi làm việc: Trung tâm khảo nghiệm và khuyến nông, lâm, ngư tỉnh Thái Bình

Nơi ứng cử: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


Tham khảoSửa đổi

  1. ^ {{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/X/Daibieu.aspx%7Ctitle=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X|accessdate=ngày 5 tháng 9 năm 2012}}