Phạm Thị Thu Hồng (sinh năm 1961) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Bình Định.[1]

Ngày sinh: 19/7/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm sử - chính trị, cử nhân hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định

Ngày vào đảng: 22/12/1993

Nơi ứng cử: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi