Phạm Thanh Sơn

Phạm Thanh Sơn là một sĩ quan cao cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ, nguyên Chủ nhiệm Khoa Triết học Mac-Lenin - Học viện Quốc Phòng.

Thân thế và binh nghiệpSửa đổi

Ông nguyên quán tại Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh. Nhập ngũ năm 1972, tham gia chiến trường Biên giới phía Bắc rồi theo học tại trường Sĩ quan chính trị. Trước năm 2000, ông là Phó Chủ nhiệm Khoa Triết học Mac-Lenin/Học viện Quốc phòng; Phó Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Tỉnh đội Lạng Sơn; Chủ nhiệm Khoa Triết học Mac-Lenin; 2007: Phó Chính ủy Quân đoàn 3.

Năm 2009, ông được thăng phong quân hàm Thiếu tướng, Chủ nhiệm Khoa Triết học Mac-Lênin/ Học viện Quốc phòng.

Ông đã tham gia nghiên cứu và là Chủ nhiệm rất nhiều đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng cũng như Cấp Nhà nước. Tiêu biểu: Chủ nhiệm đề tài nhánh 6 thuộc đề tài cấp nhà nước: "Cơ sở lý luận và thực tiễn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phù hợp tình hình mới", "nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc tiếp thu ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992".

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi