Phạm Thanh Từng (sinh năm 1978) là Điều tra viên cao cấp người Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Thủ Trưởng Cơ Quan Điều Tra (Cục 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Hiện nay, ông đang giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

Phạm Thanh Từng
Chức vụ
Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam
Nhiệm kỳ23 tháng 5 năm 2021 – 30 tháng 5 năm 2022
Tiền nhiệmĐỗ Văn Phương
Kế nhiệmLê Xuân Lộc
Vị trí Việt Nam
Nhiệm kỳ1 tháng 11 năm 2016 – 1 tháng 4 năm 2019
2 năm, 151 ngày
Phó Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nhiệm kỳ – 1 tháng 11 năm 2016
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cần Thơ
Nhiệm kỳ01 tháng 6 năm 2022 – đương nhiệm
Tiền nhiệmHuỳnh Văn Ri
Kế nhiệmđương nhiệm
Thông tin chung
Danh hiệuĐiều tra viên cao cấp
Sinh1978 (44–45 tuổi)
Nghề nghiệpđiều tra viên
Dân tộcKinh

Tiểu sử sửa

Phạm Thanh Từng sinh năm 1978, người dân tộc Kinh.[1]

Tháng 8 năm 2013, Phạm Thanh Từng từng giữ chức vụ Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương (Vụ 6), Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Thư ký Phó Trưởng Ban.[1]

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, Phạm Thanh Từng, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thư ký Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức danh Điều tra viên cao cấp, và chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 22/QĐ-VKSTC ngày 31/10/2016.[2][3]

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Phạm Thanh Từng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, được Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12), Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam theo Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2019 thay ông Nguyễn Kim Sáu.[4]

Từ 23/5/2021, ông Phạm Thanh Từng được điều động là Thủ Trưởng Cơ quan Điều tra VKSNDTC thay ông Đỗ Văn Phương (điều động làm Chánh Văn Phòng VKSNDTC)

Từ 01/6/2022, ông Phạm Thanh Từng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cần Thơ thay ông Huỳnh Văn Ri (điều động làm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 3)

Tham khảo sửa

  1. ^ a b “Danh sách Cán bộ công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013”. Xây dựng Đảng. 2013-08-05. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2019.
  2. ^ Quốc Hưng. “Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 2016-11-01. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2019.
  3. ^ Quốc Hưng. “Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Báo cáo công tác 07 tháng đầu năm 2016”. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 2016-08-17. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2019.
  4. ^ Theo Báo chính phủ. “Viện trưởng VKSNDTC trao quyết định bổ nhiệm 3 Vụ trưởng”. Báo Đời sống và Pháp luật. 2019-03-26. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2019.

[5] https://baocantho.com.vn/dong-chi-pham-thanh-tung-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-vien-truong-vien-kiem-sat-nhan-dan-tp-can-tho-a147555.html

[6] https://kiemsat.vn/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-vien-truong-vien-kiem-sat-nhan-dan-thanh-pho-can-tho-63817.html