Phạm Trường Dân

Phạm Trường Dân (sinh năm 1956) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Quảng Nam.[1]

Ngày sinh: 1/4/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Nơi làm việc: Công an tỉnh Quảng Nam

Ngày vào đảng: 22/9/1978

Nơi ứng cử: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (2011-2016)

Tham khảoSửa đổi