Phạm Văn Quangkiểm sát viên cao cấp Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương.

Phạm Văn Quang
Chức vụ
Nhiệm kỳ15 tháng 6 năm 2015 – nay
8 năm, 291 ngày
Tiền nhiệmNguyễn Huy Thái
Kế nhiệmđương nhiệm
Vị tríTỉnh Hải Dương
Nhiệm kỳ – 15 tháng 6 năm 2015
Vị tríTỉnh Hải Dương
Thông tin chung
Danh hiệukiểm sát viên cao cấp
Nghề nghiệpkiểm sát viên
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

Tiểu sử sửa

Phạm Văn Quang là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2015, Phạm Văn Quang, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, được Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Trần Công Phàn trao quyết định số 98,99/QĐ-VKSTC ngày 9/6/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15/6/2015 thay cho ông Nguyễn Huy Thái nghỉ hưu.[1]

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ phiếu bầu 97,7 %.[2]

Ngày 3 tháng 4 năm 2016, Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, được trao quyết định bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên cao cấp.[3]

Tham khảo sửa

  1. ^ “Đồng chí Phạm Văn Quang giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương. ngày 16 tháng 6 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2018.
  2. ^ “Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020”. VKSND tỉnh Hải Dương. ngày 2 tháng 11 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2018.
  3. ^ “Trao quyết định Kiểm sát viên cao cấp cho 48 đồng chí lãnh đạo VKS cấp tỉnh”. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. 2016-04-04. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2018.