Phạm Văn Tấn

Phạm Văn Tấn (sinh năm 1957) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Nghệ An.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 28/8/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 29/3/1983

Nơi ứng cử: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016

Tham khảoSửa đổi