Mở trình đơn chính

Phạm Văn Tẩn hay Phạm Văn Tổn (chữ Hán: 范文款, ?-510?) là vua Chăm Pa từ 498 đến năm 510. Thân phụ Phạm Văn Tẩn là Phạm Chư Nông bị bão đánh chìm trong một chuyến đi sang Nam Tề, Phạm Văn Tẩn trở thành vị tân vương của Chăm Pa.

Phạm Văn Tẩn
Vua Lâm Ấp
Quân vương triều đại thứ ba
Tại vị498-510?
Tiền nhiệmPhạm Chư Nông
Kế nhiệmDevavarman
Thông tin chung
Thân phụPhạm Chư Nông
Sinh?
Mất510?

Xem thêmSửa đổi

Tiền nhiệm:
Phạm Chư Nông
492–498
Vua Chăm Pa
498–510
Kế nhiệm:
Devavarman
510–514

Tham khảoSửa đổi