Phạm Văn Tẩn hay Phạm Văn Tổn (chữ Hán: 范文款, ?-510?) là vua Chăm Pa từ 498 đến năm 510. Thân phụ Phạm Văn Tẩn là Phạm Chư Nông bị bão đánh chìm trong một chuyến đi sang Nam Tề, Phạm Văn Tẩn trở thành vị tân vương của Chăm Pa.

Phạm Văn Tẩn
Vua Lâm Ấp
Vua Lâm Ấp
Tại vị498 - 510
Tiền nhiệmPhạm Chư Nông
Kế nhiệmPhạm Thiên Khởi
Thông tin chung
Hoàng tộcLâm Ấp
Thân phụPhạm Chư Nông
Sinh?
Mất510?