Mở trình đơn chính

Phạm Văn Thọ (sinh 1945), quê quán xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương [1]. Ông là Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, thuộc đoàn đại biểu Bắc Ninh.[2]

Tham khảo: