Phạm Xuân Thăng (sinh năm 1966) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14[1], khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hải Dương.[2]

Tiểu sửSửa đổi

Phạm Xuân Thăng sinh ngày 1 tháng 6 năm 1966, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào. Ông có quê quán tại làng Thanh Kỳ xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ, Đại học Sư phạm I; trình độ chính trị: Cử nhân chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 6 tháng 8 năm 1994, Phạm Xuân Thăng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phạm Xuân Thăng từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13.

Ngày 22 tháng 5 năm 2016, Phạm Xuân Thăng trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tại tỉnh Hải Dương.

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, ông được bầu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương.

Hiện nay, Phạm Xuân Thăng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam khóa 14.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14”. Website Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2017. 
  2. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.