Phần mềm nguồn đóng

Phần mềm nguồn đóng là phần mềm mà mã nguồn không được công bố. Muốn sử dụng phần mềm nguồn đóng chỉ có một cách duy nhất là mua lại bản quyền sử dụng từ các nhà phân phối chính thức của hãng. Các hình thức tự do sao chép và sử dụng phần mềm nguồn đóng bị xem như là không hợp pháp. 

Thông thường phần mềm nguồn đóng thường là Phần mềm sở hữu độc quyền. Đóng (mã hóa) mã nguồn là một phương thức để bảo vệ bí mật của các Phần mềm sở hữu độc quyền.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Phần mềm sở hữu độc quyền