Phần mềm thương mại

Phần mềm thương mại, hiếm khi gọi là phần mềm trả tiền (payware), là phần mềm được sản xuất nhằm mục đích buôn bán[1] hoặc phục vụ cho các mục đích thương mại. Phần mềm thương mại có thể là phần mềm sở hữu độc quyền hoặc các mô hình kinh doanh cho phần mềm mã nguồn mở (business models for open-source software).[2][3][4]

Tham khảo

sửa
  1. ^ commercial software - Definitions from Dictionary.com
  2. ^ David A. Wheeler (ngày 3 tháng 2 năm 2009). “Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) is Commercial Software”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 29 tháng 6 năm 2009.
  3. ^ “Categories of Free and Non-Free Software”. Quỹ Phần mềm Tự do.
  4. ^ “Selling Free Software”. Quỹ Phần mềm Tự do.