Phốt pho đỏ là một dạng thù hình quan trọng của phốt pho. Phốt pho đỏ là chất bột màu đỏ có cấu trúc polyme nên khó nóng chảy và khó bay hơi hơn phốt pho trắng[1]. Phốt pho đỏ tồn tại dưới dạng chất rắn vô định hình. Nó được tạo ra bằng cách đun nóng phốt pho trắng đến 250 °C (482 °F) hoặc để phốt pho trắng dưới ánh sáng mặt trời, ở nhiệt độ cao hơn, phốt pho đỏ kết tinh lại.

Phốt pho đỏ
Cấu trúc phốt pho đỏ

Phốt pho đỏ không bốc cháy ở nhiệt độ dưới 250oC trong khi phốt pho trắng bốc cháy ở 30oC. Phốt pho đỏ không tan trong các dung môi thông thường, dễ hút ẩm và chảy rữa, không phát quang trong bóng tối (phốt pho trắng phát quang màu lục trong bóng tối ở nhiệt độ thường)[1]. Khi đun nóng không có không khí, phốt pho đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi đó ngưng tụ thành phốt pho trắng[1].

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng phốt pho đỏ chứ không phải phốt pho trắng.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă â Sách giáo khoa Hóa học 11 Nâng cao