Phổ

trang định hướng Wikimedia

Phổ trong tiếng Việt có thể là: