Mở trình đơn chính

Phổ trong tiếng Việt có thể là: