Mở trình đơn chính

Phổ

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Phổ (định hướng))

Phổ trong tiếng Việt có thể là: