Phổ Mậu (chữ Hán: 溥楙; 19 tháng 7 năm 1850 - 25 tháng 3 năm 1882), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Phổ Mậu sinh vào giờ Mẹo, ngày 11 tháng 6 (âm lịch) năm Đạo Quang thứ 30 (1850), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ ba của Phụng ân Trấn quốc công Tái Cương, mẹ ông là Kế Phu nhân Nữu Hỗ Lộc thị (鈕祜祿氏).

Năm Hàm Phong thứ 3 (1853), tháng 10, Bối tử Tái Phần qua đời mà không có con nối dõi, ông được cho làm thừa tự của Tái Phần. Đến năm thứ 4 (1854), tháng giêng, ông được tập tước Lý Thân vương (履親王) đời thứ 6, nhưng Lý vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Phụng ân Trấn quốc công (奉恩鎭國公).

Năm Đồng Trị thứ 7 (1868), tháng 4, ông quản lý Tổng tộc trưởng của Chính Lam kỳ (正藍旗總族長) [1].

Năm thứ 8 (1869), tháng 2, ông nhận mệnh trông coi Thanh Đông lăng.

Năm Quang Tự thứ 2 (1876), tháng 4, nhậm Tổng tộc trưởng của Chính Lam kỳ [1].

Năm thứ 8 (1882), ngày 7 tháng 2 (âm lịch), giờ Thân, ông qua đời, thọ 33 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Nguyên phối: Đông Giai thị (佟佳氏), con gái của Nhất đẳng Công Dụ Thành (裕成).
  • Kế thất: Hách Xá Lý thị (赫舍里氏), con gái của Tùng Linh (松齡).

Thứ thiếpSửa đổi

  • Tôn thị (孫氏), con gái của Tôn Đức An (孫德安).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Dục Xương (毓昌; 1878 - 1885), mẹ là Thứ thiếp Tôn thị. Năm 1882 được tập tước Lý Thân vương (履親王) và được phong làm Phụng ân Trấn quốc công (奉恩鎭國公). Chết yểu.
  2. Dục Khải (毓凱; 1879 - 1885), mẹ là Thứ thiếp Tôn thị. Chết yểu.

Chú thícSửa đổi

  1. ^ a ă Những năm Ung Chính, kỳ tịch của Tông thất (Cận chi) được chia theo "Tả dực" (gồm Tương Hoàng, Chính Bạch, Tương Bạch, Chính Lam) cùng "Hữu dực". Mỗi "dực" sẽ được chia làm 20 "Tộc" (như Tả dực có Tương Hoàng 1 tộc, Chính Bạch 3 tộc, Tương Bạch 3 tộc, Chính Lam 13 tộc). Vậy tổng cộng là 40 tộc với 40 Tộc trưởng. Đến những năm Càn Long, tất cả 40 tộc này được xếp vào "Viễn chi", thiết lập 16 "Tổng tộc trưởng". Mỗi Tổng tộc trưởng đều do đích thân Hoàng Đế bổ nhiệm, có thể không thuộc kỳ mình quản lý.

Tham khảoSửa đổi