Phổ Tuyền (chữ Hán: 溥泉; 28 tháng 6 năm 1836 - 12 tháng 12 năm 1864), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Phổ Tuyền sinh vào giờ Tỵ, ngày 15 tháng 5 (âm lịch) năm Đạo Quang thứ 16 (1836), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Phụng ân Phụ quốc công Tái Phục, mẹ ông là Thứ thiếp Hàn thị (韓氏).

Năm Hàm Phong thứ 2 (1852), tháng 2, ông được thưởng mũ mão Tam phẩm.

Năm Đồng Trị thứ 2 (1863), tháng 2, phụ thân ông qua đời, ông được tập tước Hằng Thân vương đời thứ 11, nhưng Hằng vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Bất nhập Bát phân Phụ quốc công (不入八分輔國公). Đây là một điều khá lạ, vì nếu Vương phủ không phải Thiết mạo tử vương thì sau 4 lần thừa kế giảm xuống sẽ giữ nguyên tước vị đó, tức Phụng ân Trấn quốc công, nhưng đến khi ông tập tước lại bị giáng xuống tận 3 tước.

Năm thứ 3 (1864), ngày 14 tháng 11 (âm lịch), giờ Thìn, ông qua đời, thọ 29 tuổi.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

  • Đích Phu nhân: Đồng Giai thị (佟佳氏), con gái của Tổng binh Thông An (通安).
  • Thứ thiếp: Lý thị (李氏), con gái của Văn Hoán (文煥).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Dục Sâm (毓森; 1860 - ?), mẹ là Thứ thiếp Lý thị. Năm 1864 được tập tước Hằng Thân vương và được phong Bất nhập Bát phân Phụ quốc công (不入八分輔國公). Có hai con trai.

Tham khảoSửa đổi