Mở trình đơn chính

Phụ Dực là một huyện cũ thuộc tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Vị trí địa lýSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Ngày 17 tháng 6 năm 1969, huyện Phụ Dực được hợp nhất với huyện Quỳnh Côi thành huyện Quỳnh Phụ.

Hành chínhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi