Phụ Dực là một huyện cũ thuộc tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Vị trí địa lýSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Ngày 17 tháng 6 năm 1969, huyện Phụ Dực được hợp nhất với huyện Quỳnh Côi thành huyện Quỳnh Phụ.

Hành chínhSửa đổi

Huyện Phụ Dực có 18 xã: An Ấp, An Bài, An Cầu, An Đồng, An Dục, An Hiệp, An Khê, An Lễ, An Mỹ, An Ninh, An Quý, An Thái, An Thanh, An Tràng, An Vinh, An Vũ, Đông Hải, Đồng Tiến.

Tham khảoSửa đổi