Phụ nữ trong xã hội Ả Rập

Phụ nữ trên khắp thế giới Ả Rập trong suốt lịch sử phải hứng chịu sự phân biệt đối xử và đã bị hạn chế các quyền tự doquyền lợi của mình. Một số các thực hành này được dựa trên niềm tin tôn giáo, nhưng nhiều sự hạn chế là vì văn hóa và bắt nguồn từ phong tục hơn là tôn giáo. Những khó khăn chính tạo ra một trở ngại hướng về quyền lợi và tự do của phụ nữ được phản ánh trong luật pháp đối phó với công lý hình sự, kinh tế, giáo dục và y tế.[1]

Phụ nữ Syria dân tộc Badawi, 1893.

Chú thích sửa

  1. ^ 'Thách thức bất bình đẳng: Trở ngại và Cơ hội Hướng tới nữ quyền ở Trung Đông và Bắc Phi'. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 7 năm 2007. Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2007.

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Sơ khai phụ nữ