Phục Hòa là một huyện cũ thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Cầu bắc qua sông Bằng ở cửa khẩu Tà Lùng

Huyện Phục Hòa được tái lập từ huyện Quảng Hòa vào ngày 13 tháng 12 năm 2001. Nhưng đến ngày 11 tháng 2 năm 2020 lại giải thể để tái lập huyện Quảng Hòa.

Địa lýSửa đổi

Huyện Phục Hòa ở phía đông nam tỉnh Cao Bằng, có vị trí địa lý:

Đến năm 2019, huyện Phục Hòa có diện tích 251,67 km², dân số là 23.625 người, mật độ dân số đạt 94 người/km2.[1] Sông Bằng (Bằng Giang) bắt nguồn từ núi Nà Vài của Trung Quốc chảy qua Thủy Khẩu ở biên giới Phục Hòa vào Long Châu rồi nhập vào sông Tây Giang.

Trên địa bàn huyện có một cửa khẩu quốc tế giao thương Trung Quốc là cửa khẩu Tà Lùng.

Lịch sửSửa đổi

Phục Hòa vốn là một huyện lâu đời ở tỉnh Cao Bằng.

Ngày 8 tháng 3 năm 1967, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Quyết định 27-CP sáp nhập hai huyện Phục Hòa và Quảng Uyên thành huyện Quảng Hòa.

Huyện Quảng Hòa tồn tại cho đến năm 2001 thì lại tách ra thành hai huyện là Phục Hòa và Quảng Uyên theo Nghị định 96/2001/NĐ-CP.

Khi tách ra, huyện Phục Hòa có thị trấn Tà Lùng và 8 xã: Cách Linh, Đại Sơn, Hòa Thuận, Hồng Đại, Lương Thiện, Mỹ Hưng, Tiên Thành, Triệu Ẩu. Huyện lỵ đặt tại xã Hòa Thuận.

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, chuyển xã Hòa Thuận thành thị trấn Hòa Thuận, thị trấn huyện lỵ huyện Phục Hòa.[2]

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14.[3] Theo đó:

  • Sáp nhập xã Triệu Ẩu và một phần diện tích, dân số của xã Hồng Đại thành xã Bế Văn Đàn
  • Sáp nhập phần diện tích và dân số còn lại của xã Hồng Đại vào xã Cách Linh
  • Sáp nhập xã Lương Thiện vào thị trấn Hòa Thuận.

Sau khi sáp nhập, huyện Phục Hòa có 2 thị trấn: Hòa Thuận (huyện lỵ), Tà Lùng và 5 xã: Bế Văn Đàn, Cách Linh, Đại Sơn, Mỹ Hưng, Tiên Thành.

Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14[1]. Theo đó, sáp nhập huyện Phục Hòa với huyện Quảng Uyên và xã Quốc Toản thuộc huyện Trà Lĩnh vừa giải thể để tái lập huyện Quảng Hòa.

Chú thíchSửa đổi