Mở trình đơn chính

Phục Sinh

trang định hướng Wikimedia

Phục Sinh trong tiếng Việt có thể là: