Phục Sinh

trang định hướng Wikimedia

Phục sinh nghĩa là sự sống lại nói chung của người hoặc các vị thần.

Ngoài ra trong tiếng Việt nó có thể là:

Khác