Phục hồi môi trường

Phục hồi môi trường đề cập đến việc loại bỏ ô nhiễm hoặc chất gây ô nhiễm từ môi trường như môi trường đất, nước dưới đất, trầm tích, hay nước mặt. Điều này nghĩa là một khi có yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan cải tạo đất đai, cần tiến hành hành động ngay vì điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người và môi trường

Hoạt động phục hồi nói chung phải tuân theo một loạt các yêu cầu về quy định, và cũng có thể dựa trên đánh giá về sức khỏe con người và rủi ro sinh thái mà không có tiêu chuẩn quy định nào tồn tại hoặc nơi tư vấn các tiêu chuẩn.

Để giúp phục hồi môi trường, người ta có thể nhận được các dịch vụ khắc phục môi trường. Các dịch vụ này giúp loại bỏ các nguồn bức xạ để giúp bảo vệ môi trường.[1]

Các tiêu chuẩn về phục hồi môi trườngSửa đổi

Tại Hoa Kỳ, Bộ tiêu chuẩn phục hồi môi trường sơ bộ toàn diện nhất từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Khu vực 9. Một bộ tiêu chuẩn được sử dụng ở Châu Âu tồn tại và thường được gọi là các tiêu chuẩn của Hà Lan. Liên minh châu Âu (EU) đang nhanh chóng tiến tới các tiêu chuẩn Châu Âu, mặc dù hầu hết các quốc gia công nghiệp hoá ở châu Âu hiện nay đều có các tiêu chuẩn của riêng họ. Ở Canada, hầu hết các tiêu chuẩn phục hồi môi trường được các bang quy định riêng, nhưng Hội đồng Bộ Môi trường Canada cung cấp hướng dẫn ở cấp liên bang dưới hình thức Hướng dẫn về Chất lượng Môi trường của Canada và Tiêu chuẩn Canada-Wide /Tiêu chuẩn Canada-Wide cho dầu trong đất.

Đánh giá khu vựcSửa đổi

Một khu vực bị nghi ngờ bị ô nhiễm thì cần đánh giá sự nhiễm bẩn. Thường thì việc đánh giá bắt đầu bằng việc chuẩn bị một Đánh giá Môi trường khu vực - MỤC I. Nguồn gốc địa điểm và tài liệu được sử dụng và tiến hành tại hiện trường sẽ hướng dẫn chiến lược đánh giá và loại hình mẫu và phân tích hóa học phải được thực hiện. Các vị trí lân cận gần đó thuộc sở hữu của cùng một công ty hoặc gần đó đã được khai hoang, san bằng hoặc đổ đầy cũng bị ô nhiễm ngay cả khi việc sử dụng đất hiện tại dường như vô hại. Ví dụ, một bãi đậu xe có thể đã được san bằng bằng cách sử dụng chất thải ô nhiễm. Điều quan trọng là phải xem xét ô nhiễm ngoài các khu vực gần đó thông qua hàng chục năm khí thải vào đất, nước ngầm và không khí. Nồng độ bụi tối đa, đất san lấp, nước ngầm và nước mặt của các đối tượng gần đó cũng cần được kiểm tra, trước và sau khi khắc phục. Đây là một bước gây tranh cãi như sau:

 1. Không ai muốn phải trả tiền cho việc dọn dẹp vị trí đó;
 2. Nếu đối tượng gần đó bị phát hiện là bị ô nhiễm, nó có thể phải được lưu ý trên tiêu đề đối tượng của họ, có khả năng ảnh hưởng đến giá trị;
 3. Không ai muốn trả chi phí đánh giá.

Thông thường các công ty kiểm tra tự nguyện các khu vực của họ được bảo vệ khỏi các báo cáo do các cơ quan môi trường đang công khai theo Luật Tự do Thông tin, tuy nhiên, cuộc điều tra "Tự do Thông tin" thường sẽ cung cấp các tài liệu khác không được bảo vệ hoặc sẽ đưa ra các tham chiếu đến các báo cáo.

Quỹ phục hồi môi trườngSửa đổi

Ở Hoa Kỳ đã có một cơ chế để đánh thuế các ngành công nghiệp gây ô nhiễm để hình thành Siêu quỹ để khắc phục các địa điểm bị bỏ rơi hoặc kiện tụng để bắt buộc các công ty phải sửa chữa các khu vực bị ô nhiễm của họ. Các quốc gia khác có các cơ chế khác và các khu vực thường được tái sử dụng để sử dụng ở mức cao hơn như nhà ở mật độ cao, để làm cho đất đai có giá trị cao hơn sau khi trừ chi phí dọn sạch vẫn còn khuyến khích nhà phát triển mua đất, phát triển lại nó và bán nó, thường là căn hộ (nhà đơn vị).

Bản đồ phục hồi môi trườngSửa đổi

Có một số công cụ để lập bản đồ vị trí đánh giá ô nhiễm này và cho phép người dùng xem thông tin bổ sung. Ví vụ như công cụ TOXMAP, Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) của Phòng Dịch vụ Thông tin Chuyên ngành[1] tại Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NLM) sử dụng bản đồ Hoa Kỳ để giúp người dùng khám phá dữ liệu từ một cách trực quan từ chương trình Siêu quỹ của các cơ quan bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ (EPA) và Điều tra chất độc xả thải.

Công nghệSửa đổi

Các công nghệ khắc phục có rất nhiều và đa dạng nhưng nhìn chung có thể được phân loại thành các phương pháp tại chỗ và lấy mẫu. Các phương pháp lấy mẫu bao gồm việc ảnh hưởng của đào đất và xử lý sau đó ở bề mặt cũng như khai thác nước ngầm bị ô nhiễm và xử lý ở bề mặt. Các phương pháp tại chỗ tìm cách xử lý ô nhiễm mà không cần loại bỏ đất hoặc nước ngầm. Nhiều công nghệ đã được phát triển để phục hồi đất / trầm tích bị ô nhiễm dầu.[2]

Cách tiếp cận các phương pháp phục hồi truyền thống bao gồm việc đào đất, xử lý bãi chôn lấp, bơm nước ngầm và "xử lý". Các công nghệ tại chỗ bao gồm nhưng không giới hạn: sự cố kết và ổn định, chiết xuất hơi đất, các rào cản phản ứng thẩm thấu, theo dõi sự suy giảm tự nhiên, xử lý vi sinh-xử lý bằng thực vật, oxy hóa, chiết xuất tăng cường hơi nước và giải phóng nhiệt tại chỗ và đã được sử dụng rộng rãi tại Mỹ.[3]

Giải phóng nhiệtSửa đổi

Giải phóng nhiệt là công nghệ xử lý đất. Trong quá trình này, một chất làm giảm bay hơi các chất gây ô nhiễm (ví dụ như dầu, thủy ngân hoặc hydrocarbon) để tách chúng khỏi đất hoặc bùn. Sau đó các chất gây ô nhiễm có thể được thu thập hoặc tiêu hủy trong một hệ thống xử lý khí thải.

Khai thác hay nạo vétSửa đổi

Các quá trình khai thác có thể đơn giản như việc vận chuyển đất bị ô nhiễm đến bãi chôn lấp đã được quy định, nhưng cũng có thể liên quan đến việc xay xát vật liệu đã được khai thác trong trường hợp các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Những tiến bộ gần đây trong quá trình tái tạo vi sinh và kích thích vi sinh của vật liệu đã được khai thác cũng đã chứng minh được khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ bán linh động (SVOCs) ngay tại chỗ.[4] Nếu chất nhiễm bẩn ảnh hưởng đến sông hoặc vùng vịnh, thì có thể tiến hành nạo vét bùn hoặc bùn đất khác có chứa chất gây ô nhiễm. Gần đây, lấy mẫu oxy hóa hóa học cũng đã được sử dụng trong việc khắc phục đất bị ô nhiễm. Quá trình này liên quan đến việc khai thác khu vực bị ô nhiễm vào các vùng đồi rộng lớn, nơi chúng được xử lý bằng cách sử dụng phương pháp oxy hóa hóa học.[5]

Xử lý nước tăng cường chất hoạt động bề mặt (SEAR)Sửa đổi

Còn được gọi là quá trình hòa tan và phục hồi, quá trình xử lý nước tăng cường chất hoạt động bề mặt liên quan đến việc tiêm các chất làm giảm hydrocacbon hoặc các chất hoạt động bề mặt đặc biệt vào bề mặt để tăng cường sự nhả và giải phóng các chất lỏng pha lỏng không tan trong nước (NSTL). Trong các cấu tạo địa chất cho phép phân phối các tác nhân giảm thiểu hydrocacbon hoặc các chất hoạt động bề mặt đặc biệt, cách tiếp cận này cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí và giải pháp lâu dài đối với những địa điểm mà trước đây không thành công bằng cách sử dụng các biện pháp khắc phục khác. Công nghệ này cũng thành công khi sử dụng như là bước đầu tiên trong một phương pháp tiếp cận khắc phục nhiều mặt bằng cách sử dụng SEAR sau đó oxi hóa tại chỗ, tăng cường sinh học hoặc khai thác hơi đất (SVE).

Bơm và xử lýSửa đổi

Bơm và xử lý bao gồm việc bơm nước ngầm bị ô nhiễm bằng cách sử dụng máy bơm chìm hoặc bơm chân không và cho phép nước ngầm được chiết xuất để tinh chế bằng cách từ từ tiến hành thông qua một loạt các bể chứa các vật liệu được thiết kế để hấp thụ các chất gây ô nhiễm từ nước ngầm. Đối với các điểm ô nhiễm dầu mỏ, vật liệu này thường là than hoạt tính ở dạng hạt. Các chất phản ứng hóa học như chất đông cục và lọc cát cũng có thể được sử dụng để làm giảm ô nhiễm nước ngầm. Loại bỏ không khí là một phương pháp có thể có hiệu quả đối với các chất gây ô nhiễm dễ bay hơi như các hợp chất BTEX tìm thấy trong xăng.

Đối với hầu hết các vật liệu phân hủy vi sinh như BTEX, MTBE và hầu hết các hydrocarbon, phản ứng vi sinh có thể được sử dụng để làm sạch nước bị ô nhiễm đến mức không phát hiện được. Với phản ứng vi sinh hóa lỏng có thể đạt được nồng độ xả thải rất thấp sẽ đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu về xả thải đối với hầu hết các chất gây ô nhiễm.

Tùy thuộc vào địa chất và loại đất, bơm và xử lý có thể là một phương pháp tốt để giảm nhanh nồng độ các chất ô nhiễm. Khó đạt được nồng độ thấp đến mức đạt tiêu chuẩn phục hồi, do sự cân bằng của quá trình hấp thu/nhả trong đất. Tuy nhiên, bơm và xử lý thường không phải là hình thức phục hồi tốt nhất. Việc xử lý nước ngầm rất tốn kém, và thường là một quy trình rất chậm để làm sạch bằng bơm và xử lý. Nó phù hợp nhất để kiểm soát độ dốc thủy lực và giữ cho xả nước không bị tràn ra. Lựa chọn tốt hơn cho điều trị tại chỗ thường bao gồm chiết tách không khí / đất (AS / SVE) hoặc tách chiết hai giai đoạn / chiết xuất đa năng (DPE / MPE). Các phương pháp khác bao gồm cố gắng làm tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước ngầm để hỗ trợ sự khử của vi khuẩn đối với hợp chất (đặc biệt là dầu mỏ) bằng cách bơm trực tiếp oxy vào bề mặt đất hoặc bơm trực tiếp một bùn thải từ từ phóng thích oxy theo thời gian (điển hình là Magie peroxit – MgO2 Hoặc kali hydroxit).

Sự cố kết và ổn địnhSửa đổi

Sự cố kết và ổn định được ghi chép và theo dõi khá tốt nhưng cũng có một số thiếu sót nghiêm trọng liên quan đến độ bền của các giải pháp và các tác động lâu dài tiềm ẩn. Thêm vào đó phát thải CO2 do sử dụng xi măng cũng đang trở thành một trở ngại chính cho việc sử dụng rộng rãi các dự án kiên cố hoá / ổn định.

Ổn định / kiên cố hóa (S / S) là một công nghệ xử lý và điều trị dựa vào phản ứng giữa chất kết dính và đất để ngăn chặn hoặc ngăn ngừa sự di chuyển của chất gây ô nhiễm.

 • Sự ổn định bao gồm việc bổ sung các thuốc thử vào vật liệu bị ô nhiễm (ví dụ như đất hoặc bùn) để tạo ra các thành phần ổn định về mặt hoá học hơn; Và
 • Sự cố hóa liên quan đến việc bổ sung các thuốc thử vào vật liệu bị ô nhiễm để tạo ra sự ổn định vật lý /không gian để chứa chất gây ô nhiễm trong một sản phẩm rắn và giảm sự tiếp cận của các tác nhân bên ngoài (ví dụ: không khí, lượng mưa).

S/S thông thường là công nghệ xử lý đã được thiết lập đối với đất nhiễm bẩn và công nghệ xử lý chất thải nguy hại ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các công nghệ S / S tương đối ít, và một số rào cản đã được xác định bao gồm:

 • Chi phí tương đối thấp và sử dụng rộng rãi việc thải bỏ bãi chôn lấp;
 • Thiếu hướng dẫn kỹ thuật chính xác về S / S;
 • Sự không chắc chắn về độ bền và tốc độ thải chất gây ô nhiễm từ vật liệu xử lý S / S;
 • Kinh nghiệm của quá trình thực hành yếu trong quá khứ của việc áp dụng các quy trình ổn định xi măng được sử dụng trong xử lý chất thải trong thập niên 80 và 90 (ENDS, 1992); Và
 • Trách nhiệm lại liên quan đến các chất ô nhiễm cố định còn lại tại chỗ, chứ không phải là việc loại bỏ hay hủy diệt.

Oxy hóa tại chỗSửa đổi

Các công nghệ ôxy hóa tại chỗ đã trở nên phổ biến, để phục hồi một loạt các chất gây ô nhiễm đất và nước ngầm. Xử lý bằng cách oxy hóa hoá học bằng việc thêm vào chất oxy hóa mạnh như hydrogen peroxide, khí ozon, kali permanganat hay persulfates.[6]

Khí oxy hoặc không khí xung quanh cũng có thể được thêm vào để thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn hiếu khí và làm gia tăng sự suy giảm tự nhiên của chất gây ô nhiễm hữu cơ. Một bất lợi của cách tiếp cận này là khả năng giảm sự suy giảm chất gây ôxy kỵ khí tự nhiên khi điều kiện hiện tại làm tăng vi khuẩn kỵ khí thường sống trong đất trong điều kiện môi trường giảm. Nhìn chung, hoạt động hiếu khí nhanh hơn nhiều so với kỵ khí và tỷ lệ phá hủy tổng thể thường cao hơn khi hoạt động hiếu khí có thể được thúc đẩy thành công.

Việc phun các chất khí vào nước ngầm cũng có thể gây ô nhiễm lan truyền nhanh hơn bình thường tùy thuộc vào địa chất thủy văn của địa điểm. Trong những trường hợp này, việc hạ cấp xuống nước ngầm có thể cung cấp sự hủy hoại vi sinh vật phù hợp trước khi tiếp xúc với nước mặt hoặc giếng nước uống.

Di cư của các chất gây ô nhiễm kim loại cũng phải được xem xét bất cứ khi nào thay đổi tiềm năng oxy hóa dưới bề mặt. Một số kim loại hòa tan nhiều hơn trong môi trường oxy hoá, trong khi các kim loại khác có tính di động hơn trong việc giảm các môi trường.

Khai thác hơi đấtSửa đổi

Khai thác hơi đất (SVE) là một công nghệ xử lý đất hiệu quả.[7] "Khai thác nhiều giai đoạn" (MPE) cũng là một công nghệ xử lý hiệu quả khi đất và nước ngầm phải được khắc phục một cách ngẫu nhiên. SVE và MPE sử dụng các công nghệ khác nhau để xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) tạo ra sau khi loại bỏ không khí và hơi (VOCs) từ dưới bề mặt và bao gồm than hoạt tính dạng hạt, nhiệt và / hoặc xúc tác Oxy hóa và ngưng tụ hơi nước. Nói chung, cacbon được sử dụng cho các dòng hơi có nồng độ VOC thấp (dưới 500 ppmV), quá trình oxy hóa được sử dụng cho các dòng tập trung VOC vừa phải (tới 4,000 ppmV) và hơi nước ngưng tụ được sử dụng cho các dòng hơi VOC cao (trên 4.000 ppmV). Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về từng công nghệ.

1. Than hoạt tính dạng hạt (GAC) được sử dụng như một bộ lọc cho không khí hoặc nước. Thường được sử dụng để lọc nước máy trong bồn gia đình. GAC là vật liệu xốp hấp phụ, được sản xuất bằng cách nung nóng chất hữu cơ, như than, gỗ và vỏ dừa, khi không có không khí, sau đó được nghiền thành hạt. Than hoạt tính được tích điện dương và do đó có khả năng loại bỏ ion âm từ nước như ion hữu cơ, ozon, clo, florua và các chất hữu cơ hòa tan hòa tan bằng cách hấp phụ vào than hoạt tính. Than hoạt tính phải được thay thế theo định kỳ vì nó có thể trở nên bão hòa và không thể hấp thụ được (nghĩa là giảm hiệu quả hấp thụ khi nạp). Than hoạt tính không có hiệu quả trong việc loại bỏ kim loại nặng.

2. Quá trình oxy hóa nhiệt (hoặc đốt) cũng có thể là một công nghệ xử lý hiệu quả. Cách tiếp cận này phần nào gây tranh cãi vì những rủi ro của dioxin được thải ra trong khí quyển thông qua khí thải hoặc chất thải ra ngoài khí. Để kiểm soát, nhiệt độ cao đốt với lọc khí thải, tuy nhiên không phải đặt ra bất kỳ rủi ro. Hai công nghệ khác nhau có thể được sử dụng để oxy hóa các chất gây ô nhiễm của một dòng hơi nước chiết xuất. Việc lựa chọn nhiệt hoặc xúc tác phụ thuộc vào loại và nồng độ trong các phần trên một triệu theo thể tích thành phần trong dòng hơi. Quá trình oxy hóa nhiệt là hữu ích hơn cho các dòng hơi có nồng độ cao (~ 4.000 ppmV) (đòi hỏi phải sử dụng ít khí tự nhiên hơn) so với oxy hóa xúc tác ở ~ 2000 ppmV.

 Oxy hóa nhiệt sử dụng một hệ thống hoạt động như lò nung và duy trì nhiệt độ từ 1.350 đến 1.500 F (730 đến 820 ° C).

 Oxy hóa xúc tác sử dụng một chất xúc tác trên một tấm đệm để tạo ra quá trình oxy hóa ở nhiệt độ thấp. Hệ thống này thường duy trì nhiệt độ từ 600 đến 800 ° F (316 đến 427 ° C).

3. Ngưng tụ hơi nước là công nghệ xử lý khí thải hiệu quả nhất đối với các dòng hơi có nồng độ VOC cao (trên 4.000 ppmV). Quá trình này liên quan đến làm lạnh bằng nhiệt lạnh dưới dòng nước đến dưới 40 độ C sao cho VOCs ngưng tụ ra khỏi dòng hơi và vào dạng lỏng ở nơi nó được thu thập trong các thùng thép. Dạng lỏng của VOCs được gọi là dung dịch lỏng không ngậm nước (DNAPL) khi nguồn chất lỏng bao gồm chủ yếu là các dung môi hoặc chất lỏng nhẹ không tan (LNAPL) khi nguồn chất lỏng bao gồm chủ yếu là dầu mỏ hoặc Sản phẩm nhiên liệu. Hóa chất thu hồi này sau đó có thể được tái sử dụng hoặc tái chế theo cách bền vững hoặc xanh hơn so với các phương pháp khác được mô tả ở trên. Công nghệ này còn được gọi là làm mát lạnh và nén (Công nghệ C3).

Phương pháp NanoSửa đổi

Sử dụng các tác nhân phản ứng kích thước nano để phân huỷ hoặc cố định các chất gây ô nhiễm được gọi là công nghệ vi hồi phục. Trong công nghệ vi hồi phục đất hoặc nước ngầm, các hạt nano được tiếp xúc với chất gây ô nhiễm thông qua việc phun tại chỗ hoặc trong quá trình bơm và xử lý. Các vật liệu nano sau đó làm suy giảm các chất gây ô nhiễm hữu cơ thông qua các phản ứng oxi hóa khử hoặc hấp thụ và cố định các kim loại như chì hoặc asen. Trong các môi trường thương mại, công nghệ này đã được áp dụng rộng rãi đối với việc khắc phục nước ngầm, với nghiên cứu về xử lý nước thải.[8] Nghiên cứu cũng đang điều tra làm thế nào hạt nanô có thể được áp dụng để làm sạch đất và khí.[9]

Các vật liệu nano có tính phản ứng cao do diện tích bề mặt cao trên một đơn vị khối lượng và do sự phản ứng này các vật liệu nano có thể phản ứng với các chất gây ô nhiễm mục tiêu với tốc độ nhanh hơn các hạt lớn hơn. Hầu hết các ứng dụng trong lĩnh vực định hình bằng nano đã sử dụng sắt nano zero-valent (nZVI), có thể nhũ tương hoặc trộn với một kim loại khác để tăng cường sự phân tán.[10][11]

Các hạt nano có tính phản ứng cao có thể có nghĩa là chúng nhanh chóng kết tụ với nhau hoặc phản ứng với các hạt đất hoặc vật liệu khác trong môi trường, hạn chế sự phân tán của chúng tới các chất gây ô nhiễm mục tiêu.[12] Một số thách thức quan trọng đang hạn chế công nghệ vi phục hồi bao gồm xác định lớp phủ hoặc các công thức khác làm tăng sự phân tán của các tác nhân nano nhằm mục đích tiếp cận tốt hơn các chất gây ô nhiễm mục tiêu trong khi hạn chế bất kỳ độc tính tiềm tàng nào đối với các tác nhân gây bệnh, động vật hoang dã hoặc con người.

Trị liệu sinh họcSửa đổi

Việc xử lý các vấn đề môi trường thông qua các phương pháp sinh học được gọi là xử lý sinh học và sử dụng cụ thể của cây trồng, ví dụ bằng cách sử dụng thực vật trị liệu. Xử lý sinh học đôi khi được sử dụng cùng với hệ thống bơm và xử lý. Trong xử lý sinh học, các vi khuẩn có nguồn gốc tự nhiên hoặc đặc biệt được sử dụng để tiêu thụ các chất gây ô nhiễm từ nước ngầm bị chiết xuất. Điều này đôi khi được gọi là hệ thống bio-gac. Nhiều lần nước ngầm được tái chế để cho phép liên tục chảy nước và gia tăng số lượng vi khuẩn tăng lên. Đôi khi vi khuẩn có thể xây dựng đến một điểm mà họ có thể ảnh hưởng đến việc lọc và bơm. Sau đó tàu sẽ được ráo nước một phần. Phải cẩn thận để đảm bảo rằng sự thay đổi mạnh mẽ của hóa học nước ngầm không giết chết vi khuẩn (chẳng hạn như sự thay đổi pH đột ngột).

Chiết xuất hai pha sử dụng một hệ thống chiết xuất hơi nước tạo ra một môi trường chân không cao dẫn đến việc chiết xuất cả hai hơi bị ô nhiễm cũng như một lượng nước ngầm bị ô nhiễm bị giới hạn. Phương pháp này là hơi kém hiệu quả do lượng năng lượng lớn đòi hỏi bằng cách kéo nước bằng chân không so với đẩy nước với một máy bơm chìm.

Nấm phục hồi là một hình thức xử lý sinh học, quá trình sử dụng nấm để phục hồi một môi trường (thường là đất) bị ô nhiễm bởi chất gây ô nhiễm đến một tiểu bang ít bị ô nhiễm hơn.

Trong một thí nghiệm được tiến hành kết hợp với Batelle, một đóng góp chính trong ngành công nghiệp xử lý sinh học, một ô đất bị ô nhiễm dầu diesel đã được tiêm lên với nấm trứng; Các kỹ thuật xử lý sinh học truyền thống (vi khuẩn) được sử dụng trên các ô điều khiển. Sau bốn tuần, hơn 95% trong số nhiều PAH (hydrocacbon thơm đa vòng) đã được giảm xuống thành các thành phần không độc hại trong các ô nhiễm vi khuẩn đã được tiêm. Dường như cộng đồng vi sinh vật tự nhiên tham gia với nấm để phân hủy các chất gây ô nhiễm thành carbon dioxide và nước. Nấm gây hại cho gỗ đặc biệt có hiệu quả trong việc phá vỡ các chất gây ô nhiễm thơm (các thành phần độc hại của dầu mỏ), cũng như các hợp chất clo (thuốc trừ sâu bền vững nhất, Battelle, 2000). Tấm lót được tiêm phòng với nấm hàu đã được sử dụng thành công trong việc dọn dẹp tràn dầu vùng Vịnh San Francisco vào năm 2007.

Chìa khóa để xác định nấm phục hồi là xác định đúng loại nấm để nhắm mục tiêu một chất gây ô nhiễm cụ thể. Một số chủng đã được báo cáo để làm giảm thành công các khí thần kinh VX và sarin.

Lọc bằng nấm là một quá trình rất giống nhau, sử dụng màng tế bào để lọc chất thải độc hại và vi sinh vật khỏi nước bị ô nhiễm.

Làm sạch bong bóng nhỏ tan trong không khíSửa đổi

Việc làm sạch các trầm tích bị ô nhiễm dầu với các bong bóng không khí tự sụp đổ gần đây đã được khám phá như một công nghệ không chứa hóa chất.Bong bóng khí tạo ra trong nước mà không cần thêm chất hoạt động bề mặt có thể được sử dụng để làm sạch các trầm tích bị ô nhiễm dầu. Công nghệ này hứa hẹn việc sử dụng các hóa chất (chủ yếu là chất hoạt động bề mặt) để rửa trôi các trầm tích bị ô nhiễm dầu.[13]

Tham khảo ý kiến cộng đồng và thông tinSửa đổi

Để chuẩn bị cho bất kỳ biện pháp khắc phục đáng kể nào cần có sự tư vấn rộng rãi của cộng đồng. Người đề xướng nên trình bày thông tin và tìm kiếm thông tin từ cộng đồng. Người đề nghị cần tìm hiểu về các ứng dụng "nhạy cảm" (trong tương lai) như chăm sóc trẻ em, trường học, bệnh viện và sân chơi cũng như mối quan tâm của cộng đồng và sở thích về thông tin. Tham vấn nên được mở, trên cơ sở nhóm để mỗi thành viên của cộng đồng được thông báo về các vấn đề mà họ có thể không từng nghĩ đến. Một chủ tịch độc lập chấp nhận được cả người đề xướng và cộng đồng nên tham gia (với chi phí đề xuất nếu phải trả phí). Biên bản cuộc họp bao gồm các câu hỏi được yêu cầu và câu trả lời cho họ và bản sao của thuyết trình của người đề xuất nên có sẵn trên internet và tại một thư viện địa phương (ngay cả thư viện trường học) hoặc trung tâm cộng đồng.

Nguy cơ gia tăng về sức khoẻSửa đổi

Nguy cơ gia tăng nguy cơ sức khoẻ là nguy cơ gia tăng mà thụ thể (thường là một con người đang sống gần đó) sẽ phải đối mặt (thiếu) một dự án khắc phục. Việc sử dụng nguy cơ sức khoẻ gia tăng dựa trên tác động gây ung thư và các tác động khác (ví dụ, gây biến đổi gen, gây quái thai) và thường liên quan đến các đánh giá có giá trị về tỷ lệ gia tăng ung thư được dự báo. Trong một số khu vực pháp lý, đây là 1 trong số 1.000.000 nhưng ở các khu vực pháp lý khác, tỷ lệ tăng dự kiến được chấp nhận là 1 trên 100.000. Nguy cơ sức khoẻ gia tăng tương đối nhỏ từ một dự án không phải là điều dễ chịu nếu khu vực này có nguy cơ sức khoẻ tương đối cao từ các hoạt động khác như lò đốt hoặc các phát thải khác hoặc nếu các dự án khác cùng tồn tại đồng thời gây ra nguy cơ tích luỹ lớn hơn Tổng số rủi ro cao không thể chấp nhận. Sự so sánh thường được sử dụng bởi các nhà điều trị là để so sánh nguy cơ khắc phục những người sống gần đó với nguy cơ tử vong do tai nạn xe hơi hoặc do hút thuốc lá.

Tiêu chuẩn phát thảiSửa đổi

Các tiêu chuẩn được thiết lập cho mức độ bụi, tiếng ồn, mùi, lượng khí thải vào không khí và nước ngầm và xả vào cống hoặc đường thuỷ của tất cả các hóa chất đáng quan tâm hoặc các hóa chất có thể được tạo ra trong quá trình xử lý các chất gây ô nhiễm. Chúng được so sánh với cả trình tự nền tự nhiên trong khu vực và các tiêu chuẩn cho các khu vực được khoanh vùng lân cận được khoanh vùng và so với các tiêu chuẩn được sử dụng trong các biện pháp khắc phục gần đây khác. Chỉ vì sự phát xạ phát ra từ một khu vực có quy mô công nghiệp không có nghĩa là ở khu vực dân cư gần đó nên có phép bất kỳ vượt quá các tiêu chuẩn cư trú thích hợp.

Giám sát việc tuân thủ từng tiêu chuẩn là rất quan trọng để đảm bảo rằng vượt quá được phát hiện và báo cáo cho chính quyền và cộng đồng địa phương.

Cưỡng chế là cần thiết để đảm bảo rằng các vi phạm tiếp tục hoặc có ý nghĩa sẽ dẫn đến phạt tiền hoặc thậm chí phạt tù cho người gây ô nhiễm.

Các hình phạt phải đáng kể nếu vi phạm được coi là một chi phí bình thường trong kinh doanh. Sự tuân thủ phải rẻ hơn những vi phạm liên tục.

Đánh giá an toàn trong trường hợp khẩn cấp và vận tảiSửa đổi

Cần phải đánh giá rủi ro của hoạt động, vận chuyển vật liệu bị ô nhiễm, xử lý chất thải có thể bị ô nhiễm, bao gồm quần áo của công nhân, và một kế hoạch ứng phó khẩn cấp chính thức cần được xây dựng. Mỗi người lao động và khách truy cập vào khu vực phải có một cảm ứng an toàn được cá nhân hoá để liên quan đến khu vực.

Tác động của việc khắc phục tài chínhSửa đổi

Việc tái phân vùng thường bị các cộng đồng địa phương và chính quyền địa phương phản đối vì những ảnh hưởng bất lợi đối với tiện nghi địa phương của việc khắc phục và sự phát triển mới. Các tác động chính trong quá trình khắc phục là tiếng ồn, bụi, mùi và nguy cơ sức khoẻ gia tăng. Sau đó có tiếng ồn, bụi và lưu lượng truy cập của sự phát triển. Sau đó có ảnh hưởng đến giao thông địa phương, trường học, sân chơi và các cơ sở công cộng khác của dân số địa phương tăng lên rất nhiều.

Ví dụ về các dự án khắc phục lớnSửa đổi

Vịnh Homebush, New South Wales, ÚcSửa đổi

Vịnh Homebush, New South Wales, Úc đã trở thành một đề tài gây tranh cãi.

Trong trường hợp này, việc tái cấu trúc, cải tạo và tái phát triển được đề xuất có rất nhiều tài liệu có sẵn thông qua internet:[14]

 1. Nhiều cuộc điều tra và báo cáo của các chuyên gia tư vấn Úc và quốc tế
 2. Đối với địa điểm cũ của Union Carbide, một biện pháp khắc phục trước đó bằng cách đào và ngăn chặn trong một lớp đất sét nạo vôi, tách ra khỏi Vịnh bằng một bức tường bentonit.
 3. Cuộc điều tra của Quốc hội bởi Thượng viện của Quốc hội bang New South Wales, một bang của Úc;
 4. Hai Ủy ban Điều tra, một cho mỗi khu vực ô nhiễm dioxin lớn, cả hai đều bị ô nhiễm bởi các hoạt động của Union Carbide;
 5. Các nghị quyết của các cơ quan chính quyền địa phương có liên quan (ban đầu của Hội đồng Concord và sau khi Thành phố Concord sáp nhập với Hội đồng Drummoyne để thành lập Thành phố Canada Bay, bởi Hội đồng đó);
 6. Chiến dịch của các nhóm cư dân địa phương, Greenpeace Australia, Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên NSW, và Tây Úc (của chi nhánh Sydney) Greens.
 7. Các bản đệ trình của Kế hoạch NSW và Cơ quan Bảo vệ Môi trường của NSW;
 8. Các nghiên cứu toàn diện về Tác động Môi trường được xuất bản dưới dạng số và có sẵn trên đĩa CD từ Kế hoạch NSW.

Việc tái phân vùng, phục hồi và tái phát triển đất bị ô nhiễm bởi Union Carbide, ICI và các công trình khác cũng liên quan đến việc khắc phục một dải các trầm tích bị ô nhiễm dioxin tại Vịnh Homebush, New South Wales. Khu vực Vịnh Homebush là nơi tổ chức các sự kiện chính của Thế vận hội mùa hè Sydney 2000. Sự nhiễm bẩn đất đã được đề cập đến trong Ủy ban Truy vấn vào địa điểm của Lednez trước đây thuộc sở hữu của Union Carbide, nhưng không nhằm đáp ứng các nhà hoạt động cộng đồng địa phương.

Việc khắc phục vịnh Homebush rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn, mở rộng thông qua các động vật đáy biển không chỉ đối với các loài chim bị đe doạ và bị đe doạ tại địa phương mà còn đối với các loài và các loài được bảo vệ bởi JAMBA và CAMBA sử dụng các vùng đất ngập nước Ramsar được bảo vệ. Cuối cùng, sức khoẻ con người bị ảnh hưởng thông qua chuỗi thức ăn. Homebush Bay có lệnh cấm đánh bắt cá hoàn chỉnh, có một lệnh cấm đánh bắt cá ở phía Tây cầu Gladesville và dựa trên các bản đệ trình của nhà khắc phục và NSW Waterways và EPA, lệnh cấm đánh bắt phải được mở rộng đến toàn bộ sông Parramatta ở phía tây của Homebush Vịnh và ít nhất là về phía đông như Cầu Giao thông Ryde.

Nhà máy Bakar Ex Cokeing Plant, CroatiaSửa đổi

Một hợp đồng E.U. cho cố định một khu vực ô nhiễm 20.000 m³ tại BAKAR Croatia dựa trên kiên cố hóa / ổn định với ImmoCem hiện đang trong tiến trình. Sau 3 năm nghiên cứu chuyên sâu của chính phủ Croatia, Tổ chức Y tế Thế giới Tài trợ cho dự án bất động sản tại BAKAR. Khu vực này bị ô nhiễm với lượng lớn TPH, PAH và kim loại. Đối với sự cố định, nhà thầu đã chọn sử dụng thủ tục trộn trong nhà máy.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết chungSửa đổi

Pháp luật về khắc phục hậu quảSửa đổi

 • 'Superfund' (Siêu quỹ, Hoa Kỳ)
 • 'Contaminated Land Management Act' (Đạo luật Quản lý Đất bị ô nhiễm, New South Wales, Úc)
 • 'Contaminated Sites Act 2003' (Đạo luật về trang web bị ô nhiễm năm 2003, Tây Úc, Úc)
 • 'Wet Bodembescherming' (Luật bảo vệ đất, Hà Lan)
 • 'Wet Verontreiniging Oppervlaktewater' (Đạo luật Ô nhiễm nước mặt, Hà Lan)
 • 'Environmental Management Act' (Đạo luật Quản lý Môi trường, Canada)

Nhóm môi trường có thông tinSửa đổi

 • CHEJ (Hoa Kỳ - phát triển trong cuộc tranh luận kênh đào Love)
 • Greenpeace (Tổ chức quốc tế với các trang web quốc gia)

Cơ quan bảo vệ môi trườngSửa đổi

 • United States Environmental Protection Agency: Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ
 • NSW EPA (NSW, Australia)
 • Environment Canada: Môi trường Canada
 • Canadian EPA Summary Table: Bảng tổng kết EPA của Canada

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Environmental Remediation” (PDF). IAEA.org. 
 2. ^ Agarwal, A., Liu, Y. (2015) "Remediation technologies for oil-contaminated sediments". Marine Pollution Bulletin doi:10.1016/j.marpolbul.2015.09.010[liên kết hỏng].
 3. ^ http://www.frtr.gov/optimization/treatment/insitu.htm
 4. ^ “Archived copy”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 11 năm 2009. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2009. 
 5. ^ http://www.mecx.net/papers/SOQs/MECX%20Environmental%20Consulting%20&%20%20Remediation%20SOQ.pdf
 6. ^ “In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) | Remediation Services”. MECX. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2013. 
 7. ^ “Soil Vapor Extraction | Environmental Remediation Services”. MECX. 1 tháng 1 năm 2008. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2013. 
 8. ^ U.S. EPA. “Remediation: Selected Sites Using or Testing Nanoparticles for Remediation”. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2014. 
 9. ^ Sánchez, Antoni; Sonia Recillas; Xavier Font; Eudald Casals; Edgar González; Víctor Puntes (tháng 3 năm 2011). “Ecotoxicity of, and remediation with, engineered inorganic nanoparticles in the environment”. TrAC Trends in Analytical Chemistry. Characterization, Analysis and Risks of Nanomaterials in Environmental and Food Samples II 30 (3): 507–516. ISSN 0165-9936. doi:10.1016/j.trac.2010.11.011. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2014. 
 10. ^ U.S. EPA (14 tháng 11 năm 2012). “Nanotechnologies for environmental cleanup”. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2014. 
 11. ^ Crane, R. A.; T. B. Scott (15 tháng 4 năm 2012). “Nanoscale zero-valent iron: Future prospects for an emerging water treatment technology”. Journal of Hazardous Materials. Nanotechnologies for the Treatment of Water, Air and Soil. 211–212: 112–125. ISSN 0304-3894. doi:10.1016/j.jhazmat.2011.11.073. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2014. 
 12. ^ Zhang, Wei-xian (1 tháng 8 năm 2003). “Nanoscale Iron Particles for Environmental Remediation: An Overview”. Journal of Nanoparticle Research 5 (3-4): 323–332. ISSN 1572-896X. doi:10.1023/A:1025520116015. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2013. 
 13. ^ A. Agarwal, Y. Zhou, Y. Liu (2016) Remediation of oil contaminated sand with self-collapsing air microbubbles. Environmental Science and Pollution Research doi:10.1007/s11356-016-7601-5
 14. ^ http://rhodesnsw.org