Doctor of Philosophy

bằng cấp học thuật cao nhất được trao cho sinh viên sau Đại học ở các nước nói tiếng Anh
(Đổi hướng từ Ph.D)

Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., DPhil; tiếng Latinh Philosophiae doctor hay Doctor philosophiae) hay Tiến sĩ (các ngành nói chung) là học vị cao nhất trong trình độ học thuật, được trao trong các trường đại học ở hầu hết các nước nói tiếng Anh.[1][2][3][4] Bằng này xuất hiện lần đầu tiên ở Đức, sau đó nó dần được Mỹ và các nước phương Tây đưa vào chương trình giáo dục. Ở Mỹ, PhD xuất hiện từ khoảng cuối thế kỷ 18.

Sinh viên trường Đại học McGill tốt nghiệp bằng PhD
Các học viên tốt nghiệp PhD cùng thầy giáo của họ

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ “The disposable academic”. The Economist. ngày 16 tháng 12 năm 2010.
 2. ^ Hickey, Robert. “How address the holder of a Doctorate”. www.formsofaddress.info. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2018.
 3. ^ “How to Correctly Use the Titles Dr. & PhD With a Name | Synonym” (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2018.
 4. ^ Action, Tradition In. “How to Address the Holder of a Ph.D.”. www.traditioninaction.org. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2018.

Tài liệu

sửa
 • Delamont, S., Atkinson, P. & Parry, O. (1997). Supervising the Ph.D.: A guide to success. Buckingham: Open University Press. ISBN 0-335-19516-4
 • Dinham, S. & Scott, C. (2001). The experience of the results of disseminating the results of doctoral research. Journal of Further and Higher Education, 25 (1) 45–55. ISSN 1469-9486
 • Feibelman, Peter J. A Ph.D. Is Not Enough!: A Guide to Survival in Science (2011) excerpt
 • Geiger, Roger L. To Advance Knowledge: The Growth of American Research Universities, 1900–1940. (Oxford University Press, 1986).
 • Geiger, Roger L. Research and Relevant Knowledge: American Research Universities Since World War II (2001).
 • MacGillivray, Alex; Potts, Gareth; Raymond, Polly. Secrets of Their Success (London: New Economics Foundation, 2002).
 • Mewburn, Inger. How To Tame Your Ph.D. (2012) excerpt
 • Petre, Marian. The Unwritten Rules Of Phd Research (2010) excerpt
 • Phillips, E. & Pugh, D.S. How to get a Ph.D.: managing the peaks and troughs of research. Milton Keynes: Open University Press 1987. ISBN 0-335-15537-5
 • Simpson, Renate. How the Ph.D. came to Britain: A century of struggle for postgraduate education, Society for Research into Higher Education, Guildford (1983).
 • Wellington, J. Bathmaker, A._M., Hunt, C., McCullough, G. & Sikes, P. (2005). Succeeding with your doctorate. London: Sage. ISBN 1-4129-0116-2
 • Wilkinson, D. (2005) The essential guide to postgraduate study London: SAGE ISBN 1-4129-0062-X (hbk.)
 • Wisker, G. (2005) The Good Supervisor: Supervising Postgraduate and Undergraduate Research for Doctoral Theses and Dissertations Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-0395-6.

Liên kết ngoài

sửa