Phan Đình Phùng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Phan Đình Phùng là một lãnh tụ khởi nghĩa tại Việt Nam. Tên ông được đặt cho một số địa danh sau: