Mở trình đơn chính

Phan Vân Ðiền Phương (sinh năm 1965) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu tỉnh An Giang.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 16/12/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, An Giang

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 25/10/2003

Nơi ứng cử: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi