Phiên Ngung (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Phiên Ngung)

Phiên Ngung có thể là: