Philibos El Gemayel

Philibos El Gemayel (1740 - 1796; tên khác:Philippe Gemayel) là một Thượng phụ Đắc cử người Li Băng của Giáo hội Công giáo nghi lễ Maronites, trực thuộc Giáo hội Công giáo Rôma. Ông được bầu chọn làm Thượng phụ Tòa Thượng phụ Antioch của Giáo hội Công giáo nghi lễ Maronites vào tháng 6 năm 1795 và đột ngột qua đời tháng 4 năm 1796 trước khi thông tin chuẩn nhận từ phía Giáo hội Công giáo Rôma gửi đến vào tháng 6 cùng năm. Trước khi được chọn làm Thượng phụ, ông từng đảm trách nhiệm vụ Tổng giám mục Phó rồi kế vị thành Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Cyprus, thuộc Síp.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Thượng phụ Philibos El Gemayel sinh năm 1740 tại Bikfaya, thuộc Li Băng.[2] Sau quá trình tu học dài hạn tại các cơ sở chủng viện theo quy định của Giáo luật, Phó tế Gemayel cuối cùng cũng tiến đến việc được truyền chức linh mục như bao người khác.

Sau một thời gian ngắn đảm trách các công việc mục vụ của một linh mục, năm 1767, linh mục Philibos El Gemayel được tuyển chọn vào hàng ngũ các giám mục, khi chỉ mới 27 tuổi. Vị trí cụ thể cho vị tân giám mục là Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Cyprus, tại Cộng hòa Síp, và danh hiệu Tổng giám mục Hiệu tòa Lystra.[1] Nhưng theo một tư liệu khác thì chức danh chỉ là Giám mục Phó Giáo phận Crypus, không phải là Tổng giám mục.[2] Sau khi nhận được quyết định bổ nhiệm, ít lâu sau đó, tháng 12 năm 1767, lễ tấn phong cho vị tân chức được tổ chức cách trọng thể, với phần nghi thức chính yếu do Thượng phụ Youssef VI Boutros Estephan (tên khác:Joseph VI Estephan), Thượng phụ Tòa Thượng phụ Antioch, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Maronite.[2]

Sau khi được chọn làm Giám mục Phó [hoặc Tổng giám mục Phó] được gần 20 năm, [Tổng] Giám mục Phó Gemayel mới kế vị chức danh chính tòa, trở thành Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Cyprus (hoặc Giám mục chính tòa Giáo phận Cyprus) vào năm 1786.[2]

Chín năm trong nhiệm vụ đứng đầu tại Cyprus, ngày 14 tháng 6 năm 1795, hội đồng Giáo hội Maronite họp, nhất trí chọn [Tổng] Giám mục Gemayel, 55 tuổi, làm Thượng phụ Tòa Thượng phụ Antioch, nghi lễ Maronite. Bất ngờ, không lâu sau đó, ngày 12 tháng 4 năm 1796, Thượng phụ Tân cử Gemayel qua đời, thọ 56 tuổi. Tin tức từ phía Tòa Thánh gửi về chuẩn nhận việc bầu cử chọn Thượng phụ Gemayel đến nơi ngày 27 tháng 6 năm 1796, sau khi Thượng phụ này qua đời.[2]

Tham khảoSửa đổi