Philip III

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Philippe III)

Philip III (theo các tài liệu tiếng Anh) có thể dùng để chỉ một số nhân vật nổi bật sau: