Phim lịch sử cổ trang

trang định hướng Wikimedia

Thuật ngữ phim lịch sử cổ trang (tiếng Anh: historical period drama) hay phim cổ trang lịch sử (historical costume drama) có thể là: