Phim truyện truyền hình

trang định hướng Wikimedia

Phim truyện truyền hình hay chính kịch truyền hình là một thể loại phim truyền hình.

Hình hiệu chương trình Phim truyện trên kênh truyền hình TodayTV - VTC7

Đó có thể là các dòng phim truyền hình của: