Phoenix (đài truyền hình)

Đài truyền hình Đức

Phoenix là đài truyền hình công cộng tại Đức, được điều hành bởi ARDZDF. Chương trình của đài truyền hình này là phát sóng sự kiện chính trị, tin tức, phim tài liệu, tường thuật và bàn luận vấn đề.

Phoenix (đài truyền hình)
Quốc giaĐức, Thụy Sĩ, Áo
Trụ sởBonn, Đức
Chủ sở hữuARD, ZDF.
Ngày lên sóng chính thức
7 tháng 4 năm 1997; 27 năm trước (1997-04-07)
Trang mạng
www.phoenix.de
Ngôn ngữTiếng Đức

Mức độ phổ biến

sửa

Germany

sửa
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Trung bình
1997[1] - - - - - - - - - - - - -
1998[2] - - - - - - - - - - - -   0.3%
1999[3] - - - - - - - - - - - -   0.4%
2000[4] 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
2001[5] 0.5% 0.4% 0.4% - 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% - 0.5% 0.5% 0.5%   0.5%
2002[6] 0.4% 0.5% 0.5% - 0.5% - 0.6% - - - - - 0.5%
2003[7] 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5%
2004[8] 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5% 0.6% 0.5%
2005[9] 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6%   0.6%
2006[10] 0.6% 0.5% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.8% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 1.0%   0.7%
2007[11] 0.9% 0.8% 0.7% 1.0% 0.8% 0.8% 1.0% 1.1% 0.8% 0.8% 0.8% 1.0%   0.9%
2008[12] 0.9% 0.9% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 1.0% 1.1% 0.9%
2009[13] 1.1% 0.9% 0.9% 1.1% 0.9% 0.9% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 1.1%   1.0%
2010[14] 1.0% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.2% 0.9% 1.0% 1.0% 1.3% 1.0%
2011[15] 1.0% 1.1% 1.2% 1.2% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.2%   1.1%
2012[16] 1.1% 1.0% 0.9% 1.1% 1.2% 1.0% 1.1% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.3% 1.1%
2013[17] 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.3% 1.1%
2014[18] 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1% 1.3% 1.1%
2015[19] 1.1% 1.2% 1.2% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.2% 1.1%
2016[20] 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 1.2% 1.1%
2017[21] 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.1% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.2% 1.1%
2018[22] 1.1% 0.9% 1.1% 1.0%

Tham khảo

sửa
 1. ^ “KEK/Zuschaueranteile 1997” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 2. ^ “KEK/Zuschaueranteile 1998” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 3. ^ “KEK/Zuschaueranteile 1999” (PDF). kek-online.de. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 4. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2000” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 5. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2001” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 6. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2002” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 7. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2003” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 11 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 8. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2004” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 11 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 9. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2005” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 10. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2006” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 11. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2007” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 12. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2008” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 13. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2009” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 14. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2010” (PDF). kek-online.de. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 15. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2011” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 16. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2012” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 11 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 17. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2013” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 18. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2014” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 7 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 19. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2015” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2017.
 20. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2016” (PDF). kek-online.de. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2018.
 21. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2017” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 17 tháng 11 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2018.
 22. ^ “KEK/Zuschaueranteile 2018” (PDF). kek-online.de. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 16 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2018.