Mở trình đơn chính

Phong có thể chỉ:

Tại Trung quốcSửa đổi

  • Huyện Phong thuộc địa cấp thị Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;