Phong trào dân quyền Hoa Kỳ

phong trào và chiến dịch xã hội ôn hoà từ năm 1954 đến năm 1968 tại Hoa Kì
(Đổi hướng từ Phong trào Dân quyền Mỹ)

Phong trào vận động quyền công dân ở Hoa Kỳ (1954-1968) đề cập đến các phong trào vận động của người Mỹ nhằm xác lập xã hội bình đẳng chân chính về quyền lợi công dân bình đẳng cho người Mỹ da đen xác lập pháp luật phế trừ phân biệt chủng tộc. Mục sư Tân giáo Martin Luther King, sứ đồ của chủ nghĩa phi bạo lực, trở thành một trong những nhân vật trứ danh nhất của phong trào.

Các nhà lãnh đạo của phong trào: trên cùng bên trái: W. E. B. Du Bois; phía dưới: Martin Luther King et Rosa Parks. Malcolm X, ngay ở phía trên, phản đối phong trào này[1].

Tham chiếu sửa

  1. ^ "Mục tiêu của Malcolm X nâng cao sức mạnh của tầng lớp trung lưu da đen [...]" - Gilles Kepel, Phía tây Allah, Coll. Khảo nghiệm sự thật, Seuil, Paris, 1994, trg 61.

Liên tiếp ngoại bộ sửa