Phong trào thanh thiếu niên

Phong trào thanh thiếu niên là bất cứ sự nỗ lực nào nhằm tổ chức các cá nhân thuộc giới trẻ vào một nhóm định dạng thống nhất (a unified identity). Theo một tổ chức, "Một con số gia tăng các tổ chức và cá nhân đang kêu gọi thành lập một phong trào thanh thiếu niên phạm vi toàn thế giới được xây dựng quanh kỹ thuật thông tin, chính trị và hành động xã hội, và nhiều vấn đề khác nữa."[1] Có một con số dường như vô giới hạn một cách tự nhiên các phong trào thanh thiếu niên, cả trong lịch sử và thời hiện tại.

Xem thêmSửa đổi

Các phong trào thanh thiếu niên cận đạiSửa đổi

Các phong trào thanh thiếu niên lịch sửSửa đổi

Các phong trào thanh thiếu niên tôn giáoSửa đổi

Các phong trào thanh thiếu niên chính trịSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ (n.d.)Youth Movements The Freechild Project.

Liên kết ngoàiSửa đổi